پلن قیمت ها نوع اول

 • پایه
 • 20000 تومان
  به ازای یک ماه
 • 2 عدد دامین
 • 2 ساب دامین
 • 5 کاربر
 • 1 گیگ فضا
 • 10 گیگ ترافیک
 • قرعه کشی ماهانه
 • 5% تخفیف
 • -
 • پیشرفته
 • 130000 تومان
  به ازای یک ماه
 • 10 عدد دامین
 • 10 ساب دامین
 • 5 کاربر
 • 100 گیگ فضا
 • 100 گیگ ترافیک
 • قرعه کشی ماهانه
 • 30% تخفیف
 • -
 • خاص و حرفه ای
 • 197000 تومان
  به ازای یک ماه
 • بی نهایت دامین
 • بی نهایت دامین
 • 20 کاربر
 • بی نهایت فضا
 • بی نهایت ترافیک
 • قرعه کشی ماهانه
 • 30% تخفیف
 • -
بالا