مسعود سیفی

مدیریت سالن/پذیرش

حدیث قاسمی

حسابداری

پدرام قلیج خان

مارکتینگ

زهرا عنبرستانی

مسئول دفتر

عبداله خسروآبادی

استادکار نقاشی

Supervisor painting

عباسعلی مقصودی نیا

استاد رنگ ساز

مصطفی کاظمی نیا

تکنسین نقاشی

قادر اخوان

تکنسین نقاشی

وحید عزیزی

تکنسین نقاشی

محمد جواد اسدی

تکنسین نقاشی

محمد اخوان

تکنسین نقاشی

علی نیکونژاد

تکنسین نقاشی

رضا قوی

تکنسین دیتیلینگ

Supervisor detailing

ارسام حدادی

تکنسین دیتیلینگ

مهدی عنبرستانی

تکنسین دیتیلینگ

سعید قصابیان

تکنسین صافکاری تصادفات سنگین

محسن کاوند

تکنسین PDR

مهدی صداقت

تکنسین صافکاری

علی باقری

تکنسین صافکاری

وحید کاظمی

تکنسین مکانیک

علی مقصودی نیا

مدیر انبار

امیر صداقت

تکنسین باز و بست قطعات
بالا